Fiberprojekt

 

Tätortsprojekt, EU-Projekt, Områdesprojekt

I den här typen av projekt är det Ljungby Energi som tar initiativet och som ansvarar för hela projektet från schakt till installation.
Vi räknar fram en anslutningskostnad som inkluderar installation och schakt i allmän mark. Sedan kräver vi  i regel en viss anslutningsgrad för att byggnationen skall kunna ske. Exakta vilkor ges vid informationsträffar eller utskick för aktuellt område.

 

Tätortsprojekt

Ljungby
Förtätning pågår dels genom att vi utför projekt i mindre områden där vi sedan tidigare inte varit fullt utbyggda i och dels till flertalet flerfamiljshus.
Kontakta oss om du vill få reda på hur status är i just det område där du bor.

 

Lagan
Klart -Efteranslutningar utförs löpande

Lidhult
Klart -Efteranslutningar utförs löpande

Södra Ljunga Tätort
Klart -Efteranslutningar utförs löpande

Kånna
Klart -Efteranslutningar utförs löpande

Angelstad
Klart
Efteranslutningskampanj utförs under 2021

Bolmen
Klart -Efteranslutningar utförs löpande

Agunnaryd
Klart
Efteranslutningskampanj utfördes 2020

Ryssby
Klart
Efteranslutningskampanj utförs under 2021

Dörarp
Klart -Efteranslutningar utförs löpande

 

EU-Projekt

 undefined

Agunnaryd-Viggsjö
Färdigställdes under 2018

 

Tannåker
Färdigställdes under 2018

 

Sunnerå, Ugglansryd
Projektering klar. Schakt pågår och förväntas bli klart under slutet av 2021 alternativt början 2022.
Samförläggning med Eon klar.

Entreprenör: JTD samt Lagadalens Maskin.

 

Tofta, Äpplanäs m.fl.
Projektering pågår. Viss schakt har startat.
Samförläggning med Eon utfört.
Entreprenör: JTD samt Lagadalens Maskin.

 

Områden som vi söker/sökt stöd för:

Bassarås, Öxnalt, Saxnäs -Avslag, projektet har ändå utförts.

Bägaryd -Avslag.

Äpplanäs, Bjärnaryd, Töttja, Öllsjö -Avslag. Ny ansökan för ett större område finns och benämns ovan som Tofta, Äpplanäs m.fl.

Målaskog, Sunnerå, Ugglansryd -Avslag. Ny ansökan finns för Sunnerå & Ugglansryd.

 

Regeringsstöd

Regeringen har tillsatt ett stöd som hanteras av PTS (Post och Telestyrelsen)

Vi har under 2021 ansökt om stöd för fem olika projektsområden.

Målaskog, Långhult, Tesås  -Beviljat.
Införsäljning pågår under december-januari. Projektet skall vara klart senast 2024-12-01. Information till berörda fastighetsägare sänds via post.

AbbonemangsavtalAbonnemangsavtal Fiber Målaskog Långhult Tesås

Skärvö, Skärseryd  -Avslag

Bägaryd, Groeryd  -Avslag

Norr om samhället Bolmen  -Avslag

Lillarp  -Avslag

 

Områdesprojekt

Södra Ljunga socken
Projektering klar.
Schakt klar.
Kundinstallationer klart, finns dock två områden kvar där vi först inte kom fram, som nu väntar på installation.
Entreprenör: Hamneda Grus / Mark & Miljö / Eltel / Lagadalens Maskin / JTD

 

Annerstad, Skeen, Marsjö, Hallarp
Projektering klar.
Schakt klar.
Installationer klart i Marsjö, Brånen, Piksborg och större delar av Skeen. Övriga påverkas av ombyggnaden av väg 25 och kommer förhoppningsvis kunna installeras under 2021.
Entreprenör: JTD samt Lagadalens Maskin.

 

Bassarås, Öxnalt, Saxnäs
Projektering klar.
Schakt pågår. Två sträckor som nyligen blivit klara att utföra kvarstår.
Installationer är i princip klara, enstaka som inte kan utföras än är kvar.
Entreprenör: JTD samt Lagadalens Maskin

 

Berghem
Projektering klar.
Schakt pågår.
Kommer till viss del att samförläggas ihop med vårt elnät.
Entreprenör: JTD samt Lagadalens Maskin

 

Genomförda områdesprojekt
Visslaryd
Kärringe, Stavsjö, Näglinge
Angelstad Norra
Toftaholm
Dyhult
Vrå socken
Åby, Bengtsgård
Dragaryd
Torarp, Gällestorp mfl.
Borsna, Mårarp, Österljung, Ljunga
Hjälmaryd
Tuna, Boaryd, Tranhult
Ularp/Djurarp
Bokholmen
Kvänarp, Torkelshult, Klövaryd, Yxkullsund
Fallnaveka
Dragaberg
Bölminge
Tallbacken
Öjarp
Värmsjö
Mjälenhöjden
Vännaryd
Svenshult
Källsjö
Biskopsvara

 

Byprojekt

I ett byprojekt ligger en del av ansvaret på de som bor i byn. De får själva samla in intresseanmälningar och tar kontakt med ett schaktbolag som de sammarbetar med. Ljungby Energi tar fram en anslutningsavgift och hjälper till med projektering som baseras på de intresseanmälningar som byns kontaktperson försett oss med. Denna projektstyp har fasats ut.

Genomförda byprojekt
Sjödungarna, Angelstad
Horsaberga
Strömma
Skeda
Vret/Övra Röshult
Bäckaryd
Gässhult
Värset
Sjöhagen
Biskopsvara
Hörda
Bäck
Kvänjarp
Odensjö
Lammakulla
Össlöv

Angshult
Tumhult
Målaskog
Bolmarö
Extorp
Byholma
Tannåker
Bolmstad
Yttra Röshult
Fagerhlult
Löckna
Trotteslöv
Borsna
Björkenäs
Grimshult
Visslaryd
Tjurkö
Tutaryd
Skäckarp
Lillarp
Kvänslöv
Grythult
Romborna
Ränte
Torpa
Björstorp
Hovdinge
Åkaled
Tryggarp
Äpplanäs
Stavhult
Stensnäs