Fiberprojekt

Tätortsprojekt, EU-Projekt, Områdesprojekt

I den här typen av projekt är det Ljungby Energi som tar initiativet och som ansvarar för hela projektet från schakt till installation.
Vi räknar fram en anslutningskostnad som inkluderar installation och schakt i allmän mark. Sedan kräver vi i regel en viss anslutningsgrad för att byggnationen skall kunna ske. Exakta vilkor ges vid informationsträffar eller utskick för aktuellt område.

Tätortsprojekt

Ljungby
Förtätning pågår dels genom att vi utför projekt i mindre områden där vi sedan tidigare inte varit fullt utbyggda i och dels till flertalet flerfamiljshus.
Kontakta oss om du vill få reda på hur status är i just det område där du bor.

Lagan   -Efteranslutningar utförs löpande

Lidhult   -Efteranslutningar utförs löpande

Södra Ljunga Tätort   -Efteranslutningskampanj utfördes under 2022

Kånna   -Efteranslutningar utförs löpande

Angelstad   -Efteranslutningskampanj utfördes under 2021

Bolmen   -Efteranslutningar utförs löpande

Agunnaryd   -Efteranslutningskampanj utfördes 2020

Ryssby   -Efteranslutningskampanj utfördes under 2021

Dörarp   -Efteranslutningskampanj utfördes under 2022


EU-Projekt

 undefined

Agunnaryd-Viggsjö
Färdigställdes under 2018

Tannåker
Färdigställdes under 2018

Sunnerå, Ugglansryd
Färdigställdes under 2022

Tofta, Äpplanäs m.fl.
Färdigställs under vintern 2022-2023

Områden som vi söker/sökt stöd för:

Bassarås, Öxnalt, Saxnäs -Avslag, projektet i området har utförts utan bidrag.

Bägaryd -Avslag.

Äpplanäs, Bjärnaryd, Töttja, Öllsjö -Avslag. Ny ansökan för ett större område gjordes och beviljades, benämns ovan som Tofta, Äpplanäs m.fl.

Målaskog, Sunnerå, Ugglansryd -Avslag. Ny ansökan gjordes för Sunnerå & Ugglansryd, även Målaskog har fått egen ansökan men då mot PTS.


Regeringsstöd

Regeringen har tillsatt ett stöd som hanteras av PTS (Post och Telestyrelsen)

Ansökningar 2021

Målaskog, Långhult, Tesås  -Beviljat.
Införsäljning pågick under december-januari 2021. Projektet skall vara klart senast 2024-11-30. Information till berörda fastighetsägare sänds via post.

AbbonemangsavtalAbonnemangsavtal Fiber Målaskog Långhult Tesås

Skärvö, Skärseryd  -Avslag

Bägaryd, Groeryd  -Avslag

Norr om samhället Bolmen  -Avslag

Lillarp  -Avslag


Ansökningar 2022

Östraby -Beviljat
Införsäljning pågick under december-januari 2022. Projektet skall vara klart senast 2025-11-30. Information till berörda fastighetsägare sänds via post.
Abonnemangsavtal: Avtal Östraby


Hovdinge, Kvänslöv, Dragaryd -Beviljat
Införsäljning pågick under december-januari 2022. Projektet skall vara klart senast 2025-11-30. Information till berörda fastighetsägare sänds via post.
Abonnemangsavtal: Avtal Kvänslöv, Dragaryd


Åsen med omnejd -Beviljat
Införsäljning pågick under december-januari 2022. Projektet skall vara klart senast 2025-11-30. Information till berörda fastighetsägare sänds via post.
Abonnemangsavtal: Åsen


Torpa med omnejd -Avslag

Norr om samhället Bolmen  -Avslag


Ansökningar 2023

Bolmen -Beviljat
Införsäljning kommer att ske under februari-mars 2024. Projektet skall vara klart senast 2026-11-30. Information till berörda fastighetsägare sänds via post.
Abonnemangsavtal: Avtal Bolmen


Marås -Avslag

Skogsgård -Avslag


Ansökningar 2024

Vi återkommer inom kort med vilka områden vi kommer att söka stöd för under 2024.


Områdesprojekt

De större projekt som pågår i nuläget är bidragsprojekt och omnämns ovan.

Genomförda områdesprojekt
Bassarås, Öxnalt, Saxnäs
Södra Ljunga Socken
Annerstad, Skeen, Marsjö, Hallarp
Berghem
Visslaryd
Kärringe, Stavsjö, Näglinge
Angelstad Norra
Toftaholm
Dyhult
Vrå socken
Åby, Bengtsgård
Dragaryd
Torarp, Gällestorp mfl.
Borsna, Mårarp, Österljung, Ljunga
Hjälmaryd
Tuna, Boaryd, Tranhult
Ularp/Djurarp
Bokholmen
Kvänarp, Torkelshult, Klövaryd, Yxkullsund
Fallnaveka
Dragaberg
Bölminge
Tallbacken
Öjarp
Värmsjö
Mjälenhöjden
Vännaryd
Svenshult
Källsjö
Biskopsvara


Byprojekt

I ett byprojekt ligger en del av ansvaret på de som bor i byn. De får själva samla in intresseanmälningar och tar kontakt med ett schaktbolag som de sammarbetar med. Ljungby Energi tar fram en anslutningsavgift och hjälper till med projektering som baseras på de intresseanmälningar som byns kontaktperson försett oss med. Denna projektstyp har fasats ut.

Genomförda byprojekt
Sjödungarna, Angelstad
Horsaberga
Strömma
Skeda
Vret/Övra Röshult
Bäckaryd
Gässhult
Värset
Sjöhagen
Biskopsvara
Hörda
Bäck
Kvänjarp
Odensjö
Lammakulla
Össlöv

Angshult
Tumhult
Målaskog
Bolmarö
Extorp
Byholma
Tannåker
Bolmstad
Yttra Röshult
Fagerhlult
Löckna
Trotteslöv
Borsna
Björkenäs
Grimshult
Visslaryd
Tjurkö
Tutaryd
Skäckarp
Lillarp
Kvänslöv
Grythult
Romborna
Ränte
Torpa
Björstorp
Hovdinge
Åkaled
Tryggarp
Äpplanäs
Stavhult
Stensnäs