Beställning av tjänst

JTD

http://www.jtd.se

E-post: order@jtd.se

Tel: 0709 883305

JTD AB
Svarvaregatan 18
341 34 Ljungby

JTD - Tomtgrävning

Pris

2 200 kr

Detaljerad information om tjänsten ▾

Som samarbetspartner med Ljungby Energi kan vi erbjuda er ett paketpris för grävning och håltagning.

Vi gräver ner slangen mellan tomtgräns och husvägg. I priset ingår 20 meter grävning i mjuka ytor. Ej i platt/stenläggningar, grusgångar eller murar. Spåret blir mycket smalt och det blir minimal åverkarn i gräsmattan. I priset ingår grovåterställning du får själv så gräsfrön om det behövs. Fastighetsägaren har ansvar att det inte finns el, tele, vatten, gräsklipparslingor eller andra ledning i vägen på den aktuella sträckan. Där det förekommer mycket sten av "större" storlek eller mycket grova rötter är det traditionell grävning ett måste, detta ingår inte och offereras separat.

 undefined  undefined